Sjećanja iz Šušnjevice (Šušnjevicę) i okolnih sela

  • < Natrag

    Kako je pogaču blagoslovio


    Tekst Prijevod

    Untråt prevtu fost-a nuškarle Flega, pa je fost-a lovâc. Ši dila Matiš-a fost lovâc, ši je. Pa jelj-a-- Prevtu fost-a jådân pre je ke mežęja lovi, ke-lj ljepur lavęja. Pak-a o-- Kân mergu za Vozâm blagoslovi hråna, e pa prevtu k-a zis ân basęrika, zis-a: „Sin", ziče, „lu toc blagoslovljes", samo lu Matiš ke ne. E je k-a vut o pogåčina ân o-- legåta ši k-a o pus ân kropelnica. „Na, ma čâsta-j blagoslovita!" Ja, istina, istina! A ja, jo n-am forši ni vije fost jo inka, ne, teško. Ja ši ke kân-a mes pre škåle zdolu, ke lj-a åpa cidit din ča-- Č-a fost tavåja legåta. Ja, ma. Staista-j-- Ja! Prevtu k-a zis šå: Lu tot ke blagoslovę, samo lu Matiš ke ne. Ši je pogåča pus-a ân kropelnica, ântru blagoslovita åpa. Ma s-a-- Ârdavęjt s-a ånj. Ma-j ča-- Kâta ånj âj ča pokle, vavik ča pominjesku.

    < Natrag