Pisanje

 • Govornici vlaškog i žejanskog (tzv. istrorumunjskog) upotrebljavaju svoj jezik ponajprije za svakodnevnu govornu komunikaciju. Zato za sada nema raširene standardne grafije razvijene za potrebe govornika. Grafijski sustav koji se na ovim web-stranicama koristi za pisanje vlaškog i žejanskog predstavlja jedan pokušaj uvođenja takve praktične grafije.

  U pisanoj formi jezik postoji u akademskim publikacijama, ali različiti su istraživači razvili različite načine zapisa koji su najbolje odgovarali njihovim specifičnim potrebama i preferencijama. Budući da na ovoj stranici činimo dostupnima pisane materijale iz različitih izvora i povijesnih razdoblja, dobro je upoznati se s ovim različitim grafijama.

  Različiti grafijski sustavi

  Ako zanemarimo manje razlike, grafijski se sustavi koje su u prošlosti razvili istraživači da bi zapisali vlaški i žejanski mogu podijeliti na dva osnovna tipa: “prilagođena rumunjska grafija” i “miješana grafija". Treći način, temeljen na hrvatskoj abecedi, rabi se u materijalima pripremljenim u sklopu projekta Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika i koristi na ovim web-stranicama.

  1. Prilagođena rumunjska grafija (npr. Morariu, 1928; Cantemir, 1959)

  Ovaj se grafijski sustav temelji na rumunjskoj abecedi i uključuje nekoliko posebnih znakova i kombinacija znakova za predstavljanje onih glasova vlaškog i žejanskog koji ne postoje u rumunjskom. Njegov je glavni nedostatak što nema jednoznačnosti između glasova i slova/kombinacija slova kojima su predstavljeni: isti glas može biti predstavljen s više od jednog slova/kombinacije slova.

  2. Miješana grafija (npr. Puşcariu, 1926; Kovačec, 1998; Sârbu and Frăţilă, 1998; Filipi 2002)

  Ovaj grafijski sustav, koji je uveo poznati rumunjski lingvist Sextil Puşcariu, kombinira znakove iz standardnog rumunjskog i slavenskih (hrvatskog) jezika s nekoliko posebnih znakova. Ovaj sustav predstavlja pokušaj da se nespretna “prilagođena rumunjska grafija” pretvori u učinkovitiju grafiju i ima najdužu tradiciju u znanstvenim materijalima o tom jeziku. Mnogo je varijanata ovoga sustava, a točan broj i tip rabljenih znakova razlikuje se ovisno o potrebama i preferencijama znanstvenika. 

  3. Prilagođena hrvatska grafija (Vrzić, 2009)

  Ovaj grafijski sustav pokušava dalje pojednostavniti i ujednačiti “miješanu grafiju” s ciljem stvaranja sustava koji će moći lako koristiti, čitati i njime pisati, većina današnjih govornika vlaškog i žejanskog jezika. Broj posebnih znakova reduciran je na samo tri (â, å, ę), a hrvatska slova, s kojima je većina govornika već upoznata, upotrebljavaju se za predstavljanje svih drugih glasova jezika.

  Usporedna tablica s grafijama

  Ova tablica međusobno uspoređuje tri opisana sustava. Kliknite ovdje ako želite isprintati tablicu za vlastite potrebe, a ovdje ako želite čuti izgovor glasova s primjerima.

  Prilagođena rumunjska grafija

  Miješana grafija

  Prilagođena hrvatska grafija

  Primjer

  Morariu

  (1928)

  Kovačec

  (1998)

  Vrzić (2009)

   

  a

  a

  a

  acmo / acmo / akmo

  a (podebljan)

  å

  å

  ab / åb / åb

  ă

  â

  â

  cănd / când / kând

  b

  b

  b

  bât

  c (ispred vokala a, å, â, o, u)

  c (ispred vokala a, å, â, o, u)

  k

  ca / cå / kå

  ce, ci, cĭ (na početku riječi)

  č

  č

  cira / čirå / čirå

  d

  d

  d

  dintru / dintru / dintru

  -

  (;)

  (dz)

  - / ;ero / dzero (very rare)

  e

  e

  e

  fecior / fečor / fečor

  e (podebljan)

  ę

  ę

  sera / sęra / sęra

  f

  f

  f

  fini / fini / fini

  g

  g

  g

  grumb / grumb / grumb

  gh (ispred vokala i, e, ę)

  g

  g

  blage / blågę / blågę

  g

  γ

  g

  grije / γriže / griže

  -

  (ğ)

  (đ)

  - / ğoventu / đoventu (very rare)

  h

  h

  h

  hiti

  i

  i

  i

  inche / inkę / inkę

  ĭ, i

  A

  j

  ĭo / Ao / jo

  î

  â

  â

  în / ân / ân

  ch (ispred i, e, ę)

  k (+i, e, ę)

  k

  che / ke / ke

  ch (ispred i, e, ę),

  chi (ispred a, å, â, o, u)

  t"

  ć

  chia / t"å / ćå

  l

  l

  l

  la / la / la

  l'

  l'

  lj

  l'epur / l'epur / ljepur

  m

  m

  m

  manchie / månt"e / månće

  n

  n

  n

  nevu / nęvu / nęvu

  n'

  ń

  nj

  n'ive / ńive / njive

  o

  o

  o

  opt / opt / opt

  p

  p

  p

  per / per / per

  r

  r

  r

  rada / råda / råda

  s

  s

  s

  sare / såre / såre

  ş

  ş

  š

  şti / şti / šti

  t

  t

  t

  tari / tari / tari

  ţ

  ţ

  c

  ţire / ţire / cire

  u

  u

  u

  ur / ur / ur

  ŭ, u

  u

  anti / γṷånti / guånti

  v

  v

  v

  vir / vir / vir

  z

  z

  z

  zice / ziče / ziče

  j

  ž

  ž

  juca / žucå / žukå