Sjećanja iz Šušnjevice (Šušnjevicę) i okolnih sela

  • < Natrag

    Za Pust smo odlazili u maškare


    Tekst Prijevod

    Za Pust mižęjan ân krabulje. Mušåt-a fost. Jo-m inka su Tålije. Pa me purtåja na putu, za nu âmnå kâta. Pre umer, pre hârbât, ši de supra sopijam. Čavota ova, kobasice, slanine, če jo štivu če dilija. Mušåt, saki muški vut-a se pår. Pa se a brazzetta tražęja. Ši verija la kåsa. Samo posopija zålik, ke se raj čuda sopi, ke nu raj fini nikad. Pa sęra kân verija la Rota-- Fost-a trattoria, gostiona, če vire po nåšu. Ma po našu, draku! Po hârvacki. Ši čija måre fritåjina fačęja nuškara sutla Milka. Jå fost-a din Noselo. Ši ku kobasice, ča ne čija nežerijęn. Toc čire verija čija munkåja. Na brazzetta, ši kân verija la kåsa, požukå zalik kân davęja ovale, čå fost, ćå-- Cårze vut-a, nuškarlji robe starinske. Jo nu štivu juva ča mes-a fini, juva n-a. Ši nuškarlji kârpine de, de, de nuškara hårta rojše, zeleno. Majmund de marinåji talijånski vęja roba pre sire.

    < Natrag