Sjećanja iz Šušnjevice (Šušnjevicę) i okolnih sela

  • < Natrag

    Kako smo se igrali


    Tekst Prijevod

    E čavota-v fost čuda fečor, ča fost tot prijåtelj, ča ne igręjan. Saka sęra obavezno skundavęj se. Skrivača, obavezno. E ši åte igre. Pešćicęj ku činč ârpi, činč kuglice. Ši onda ča hitešti pa po ura, pa pokle po trej, po do, pa po trej. Pokle ku tot. Hiti ura zgoru, pure pre skånd. Kacå ši hiti-n zgoru. Ši kacå tote ši kacå čaista. Se n-aj tote låt, onda-j žbaljęjt. Onda åta turnęj. Ši pokle fârde, d-untråt, šå lovi. E pokle åta vota pešćicęj fârde tâkni ča åta. S-aj tâknit ča åta, nu valjęjt. Ši čå n-a fost måre igra. Ma igračke n-a vut niš. Båla de štråce fačęjan. Båla de štråce za balęj ši åto niš. Ši ku bâturle, muški, noj-- „pickęjan" an kljemåt. Fost-a o škulja ši o balota, šåva. Ši vut-am saki o škuljica kolę za pomoči bâtu. E ur-a hitęjt sta balota ši je netežęjta ča, ča balota ân škulj, e noj an ča tot ćå. Ši kân an noj rivęjt ča ćå, kân a je vezut čire tâknit-a, s-a je månće de tire pus bâtu, kolę, onda tu-j moręjt ča lukrå męre. E s-a fost čuda de jelj, tu-j čuda vote moręjt ča lukrå dokle te oslobodijaj. Ča n-a fost lâhko baš, nu. E fost-a ča mušåta igre, interesęjta.

    < Natrag