Sjećanja iz Šušnjevice (Šušnjevicę) i okolnih sela

  • < Natrag

    Za Uskrs se purica pekla, a za Božić se fritule radilo


    Tekst Prijevod

    A za Vozâm ci se fačęja, majamånće-- ča kljemåja „pogåča". Ke de månće se pâre munkåja de sekåra, de trukinje, mišęjto. E månće de pinca se fačęja de âns grâv. Ča se kljemåja „pogåča". E pokle se fačęja pinca. Ku ova ši ku cukoru, nu štivu nanke kakova, e pokle ja, e pokle uč-Purići se kočęja. Mę måje zičęja ke tota Bârština dišija ku purići. Ja, ke zgojija kåsa ši obavezno za Vozâm puriću se kočęja, fåra, ali jo nu štivu juva ni če. Za Božić se vajk fritule fačęja ši na Ponoćnicu obavezno mežęja. Saka vo-- Ča, o polnoći ča pošnija. Čâsta-j majmušåt nego hmoče. Prevtu zekântęja „O polnoći tebe Boga hvalimo". Ča pjesma, ča mušåt. Tunče-m ši jo kântavęjt ân kore ši tot ku čâste fęte. Čâsta mušåt-- Latinski-n kântavęjt, ja.

    < Natrag