Sjećanja iz Šušnjevice (Šušnjevicę) i okolnih sela

  • < Natrag

    Najprije sam imala puriće


    Tekst Prijevod

    Kân am fost mika, majamånće-m vut purići. O vota mj-a verit lisica ântru purić. Devet, zęče purić-a fost. Lisica mj-a låt ur. Već a fost mår. La purić-- ši ân damarec moręja-m skuhęj koprive ši kumpir. Ši bire ča zmasti ši lu purići dili munkå. Ši pokle ku jelj na påšu. E ši pokle la oj me- mnåjam. Nuškât vręme ku ojile opet šå okoli na påšu, ši okoli de kåsa ši kâtra boška. Ši-- E ši, ši blåga. Anke ča måre fijęja.

    < Natrag