Lesson number 7 - "Question words"

Who?
Čire?
What?
Če?
Where?
Juva?
When?
Kân?/Kând?
Why?
Zåč?; Kę? (Ž)
How?
Kun?; Kum? (Ž)
Which one?
Kårle/Kåra/Kåro? (masculine/feminine/neuter)
Whose?
Lu čire?; A kuj? (Ž)
What kind?
Kakov/kakova/kakovo? (masculine/feminine/neuter); Kumile/kuma/kumo? (Ž) (masculine/feminine/neuter)
Where from?
Dende?/De juva?
To whom?
Lu kuj?/A kuj?
From whom?
De čire?
At whose place?
La čire?
How long?
Kâte vręme?; Kât cåjt? (Ž)
How far?
Kât lårgo?; Kât depårte?/Kât lungo? (Ž)
How much?
Kât?
How many?
Kâc?/Kâte? (masculine/feminine plural)
What is this?
Če-j sta?