Lesson number 3 - "Starting communication"

Do you speak Vlaški/Žejanski?
Če tu ganešti vlåški? / Če voj ganęjc vlåški? (informal/formal); Â tu kuvinci žejånski? / Â voj kuvintåc žejånski? (informal/formal) (Ž)
Yes.
Ja.
No.
Ne.
the Vlaški/Žejanski language
limba po vlåški/vlåška limba/limba po žejånski/žejånska limba.
in Vlaški/Žejansk
po vlåški/po žejånski
Croatian.
hâruåcki.
Italian.
taljånski.
English.
merikanski/ingleški.
German.
đârmaneški/tedeški; nimški (Ž)
French.
francuski
I speak...
Ganes…; Kuvintu… (Ž)
I speak vlaški/žejanski.
Ganes po vlåški.; Kuvintu po žejånski. (Ž)
I don’t speak well.
Nu ganes bire.; Nu kuvintu bire. (Ž)
I speak a little.
Ganes zålik.; Kuvintu o mârva. (Ž)
I understand.
Kapes./Razumes.; Âncelegu. (Ž)
I don’t understand.
Nu kapes./Nu razumes.; Nu âncelegu. (Ž)
What did you say?
Č-aj zis?/Č-ac zis? (informal/formal)
Tell me…
Ziče-/Zi-m…/Zičec-âm… (informal/formal)
I don’t know.
Nu štiv./Nu šću.
What does that mean?
Če-j sta?/Če-j ačå?/Če ra sta fi?
How do you say…?
Kum se ziče…?